Fundacja

Wspieramy rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Misją GaSzo jest inicjowanie i wspieranie aktywności społecznej oraz szeroko rozumiana edukacja. Chcemy wyróżniać się przez budowanie trwałych relacji opartych o wartości organizacji.

Nasze wartości

synergia

zrównoważony rozwój

ekologia

Co robimy?

Działamy na rzecz rozwoju powiatu mikołowskiego i jego mieszkańców.
Łączymy różnego rodzaju społeczności.
Prowadzimy szkolenia, warsztaty, konferencje.
Wspieramy lokalne organizacje pozarządowe.
Pozyskujemy środki na zagraniczne wyjazdy młodzieżowe.
Działamy na rzecz rozwoju powiatu mikołowskiego i jego mieszkańców.

Łączymy różnego rodzaju społeczności.

Prowadzimy szkolenia, warsztaty, konferencje.

Wspieramy lokalne organizacje pozarządowe.

Pozyskujemy środki na zagraniczne wyjazdy młodzieżowe.

Liczby o nas

0
zrealizowanych projektów
400 h
bezpłatnych szkoleń dla NGO i JST
600 tys. zł
pozyskanych środków finansowych

Przekaż darowiznę na rzecz Fundacji GaSzo

Numer konta: 66 1140 2004 0000 3102 7743 7265
Tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe

Lub wspieraj nas przy okazji zakupów

Edukujemy, integrujemy, tworzymy nowe perspektywy

Dolina Jesionki

Fundacja GaSzo, mająca na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju i edukacji ekologicznej, podjęła się budowy Zielonego Centrum Edukacji Dolina Jesionki. To innowacyjny ośrodek, który będzie nie tylko miejscem nauki, ale i inspiracji dla wszystkich pokoleń.

Realizujemy cykle warsztatów, wspieramy lokalnych społeczników w realizacji ich inicjatyw oraz nawiązujemy międzynarodowe relacje na rzecz ochrony środowiska naturalnego w ramach programu Erasmus +.

Rekomendacje

Z Fundacją GaSzo współpracuję od 2021 r., najpierw w ramach programów realizowanych w ramach Funduszu Inicjatyw Społecznych, gdzie Fundacja realizowała wysokiej jakości zajęcia merytoryczne dla ornontowickich organizacji pozarządowych i społeczników, a następnie w ramach projektu “Ornontowice Nowych Idei 2.0”. Fundacja na zlecenie Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach „ARTeria” przeprowadziła Diagnozę zasobów, potrzeb i potencjałów kulturowych, w efekcie której powstał raport wykorzystany przez lokalne grupy działania przy pisaniu mikroinicjatyw. Projekt realizowany jest przez ARTerię Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach, a dofinansowany został ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury + Inicjatywy lokalne, edycja 2022. Podczas procesu opracowania diagnozy kadra Fundacji wykazała się profesjonalizmem, wiedzą i kreatywnością, a w trakcie spotkań zapewniła naszym pracownikom dobrą atmosferę oraz wysoki poziom merytoryczny. Z pełną świadomością polecam Fundację GaSzo do współpracy.

Aleksandra Malczyk
Dyrektor ARTerii