You are currently viewing Aktywność obywatelska seniorów sposobem na drugą młodość

Aktywność obywatelska seniorów sposobem na drugą młodość

W okresie 01.09.2022 – 29.02.2024 realizujemy projekt “Aktywność obywatelska seniorów sposobem na drugą młodość” w ramach programu Erasmus+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Głównym celem działań projektowych jest podniesienie kompetencji kadry Fundacji, jej umiędzynarodowienie oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej. Dzięki realizacji tych działań chcemy zwiększyć partycypację społeczną seniorów w środowisku lokalnym.

W ramach projektu nasi trenerzy wezmą udział w dwóch szkoleniach z zakresu innowacyjnych i ciekawych metod i form pracy z seniorami (np. nauka w terenie, nauka w formie gry czy sztuka jako narzędzie kreatywnej nauki) oraz poszerzania kompetencji cyfrowych. Dodatkowo, każdy pracownik dydaktyczny podniesie swoje kompetencje językowe, ponieważ wszystkie kursy będą prowadzone w języku angielskim, w międzynarodowym środowisku w Portugalii i na Malcie.

Dzięki zdobytej wiedzy, nasza oferta edukacyjna dla seniorów będzie jeszcze bogatsza i ciekawsza