You are currently viewing Czysta Bierawka w Orzeszu

Czysta Bierawka w Orzeszu

W ramach projektu 1 lipca 2023 roku nasi uczestnicy i uczestniczki  realizowali w Orzeszu inicjatywę pn.: „Czysta Bierawka”.

Inicjatywa realizowana była w ramach projektu pn.: „naradźmy się! – MOCni, SAMOrządki, ZAANGAŻOWANI mieszkańcy powiatu mikołowskiego” finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskiego NOWEFIO na lata 2021-2030.

Głównym celem, jaki postawili sobie nasi uczestnicy i uczestniczki było poprawa środowiska przyrodniczego oraz stanu wody w rzece Bierawka, wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Orzesza, wzrost zaangażowania społecznego mieszkańców miasta oraz integracja społeczności lokalnej.

Mieszkańcy Orzesza i okolic wzięli sobie za cel posprzątanie koryta rzeki Bierawka oraz jej brzegów.

Uczestnicy i uczestniczki akcji zostali wyposażeni w rękawiczki i worki na śmieci. Zostali podzieleni na grupy. Pierwsza grupa wysprzątała kawałek rzeki od mostu przy sklepie LIDL w Orzeszu, aż do parkingu przy ul. Rybnickiej 17. Zaś drugiej grupie przydzielone zostało segregowanie odpadów oraz wysprzątanie terenu pod punktem zbiórki, które jest miejscem często odwiedzanym przez wiele osób a co za tym idzie – wyjątkowo zaśmiecanym.

Dzięki partnerom firmie „Twój Ogród” Michał Fuchs oraz firmie „Gospodarstwo Ogrodnicze” Marcin Wyra, którzy użyczyli duże samochody oraz traktor udało się wyciągnąć wszystkie śmieci, nawet te gabarytowe takie jak: telewizor czy kanapa, na brzeg i zawieźć do kontenera umieszczonego za zgodą Dyrektora na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Orzeszu.

Po zakończonym sprzątaniu w ramach podziękowań uczestnicy i uczestniczki akcji, zostali zaproszeni na poczęstunek, który odbył się częściowo na miejscu zbiórki, a częściowo na terenie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Ducha, gdzie odbyły się również warsztaty z tworzenia bomb kwietnych, w których wzięły udział dzieci.

Na koniec wszyscy uczestnicy i uczestniczki zostali obdarowani przez organizatora ekologicznymi upominkami.

 

Akcja pomogła uświadomić skalę problemu jakim są śmieci w rzece i wokół niej oraz ich wpływ na pobliską florę, ale również na organizmy, które w niej żyją.