Zielone Centrum Edukacji Dolina Jesionki

Misją Doliny Jesionki jest kształtowanie świadomości ekologicznej i promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez edukację, badania i praktyczne działania.
Naszym celem jest stworzenie innowacyjnego ośrodka, w którym ludzie w każdym wieku będą mogli zdobywać wiedzę na temat ochrony środowiska, uczestniczyć w rozmaitych projektach oraz rozwijać umiejętności niezbędne do prowadzenia zrównoważonego stylu życia.

Cele Doliny Jesionki

Edukacja ekologiczna
Praktyczne działania na rzecz środowiska
Promowanie zrównoważonego stylu życia
Wspieranie badań naukowych
Budowanie społeczności

Jak realizujemy naszą misję?

Programy edukacyjne
Prowadzimy programy skierowane do różnych grup wiekowych – od dzieci po seniorów – które obejmują zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne.

Współpraca z partnerami
Pracujemy z lokalnymi szkołami, uczelniami, organizacjami pozarządowymi i samorządami, tworząc sieć współpracy na rzecz ochrony środowiska.

Innowacyjne projekty
Inicjujemy i realizujemy innowacyjne projekty, które mają na celu wdrażanie nowoczesnych rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Kampanie informacyjne
Prowadzimy kampanie mające na celu zwiększenie świadomości ekologicznej wśród lokalnej społeczności i na szerszą skalę.

Malownicze miejsce na mapie Śląska

Dolina Jesionki, położona w sercu Palowic (Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, województwo Śląskie), stanie się wkrótce miejscem otwartym dla wszystkich. Idea otwartych drzwi jest dla nas bardzo ważna: łatwo tu wejść, zaproponować coś, zrobić coś wspólnie.

Centrum Edukacyjne, położone tuż obok pięknego Pojezierza Palowickiego, dzięki swojemu naturalnemu pięknu i różnorodności przyrodniczej, stanie się również idealnym miejscem do realizacji zajęć terenowych. Ścieżki edukacyjne, ogród botaniczny z rodzimymi gatunkami roślin oraz system stawów łańcuchowych z ekosystemem wodnym umożliwią uczestnikom projektów bezpośredni kontakt z przyrodą. Planowane są także liczne warsztaty, seminaria oraz projekty badawcze, które pozwolą na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.

Miejsce, które powstaje z myślą o przyszłości

Projekt zakłada stworzenie przestrzeni, w której dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy będą mogli zgłębiać tajniki ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego stylu życia. Budynek, który znajdzie się w Centrum, został zaprojektowany i jest budowany zgodnie z najnowszymi standardami ekologicznymi. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, takich jak panele słoneczne, systemy zbierania deszczówki oraz zaawansowane technologie izolacyjne to rozwiązania, które zapewnią minimalny wpływ na środowisko.

W ramach projektu zrealizowaliśmy:

Nasadzenia zieleni: miododajne
krzewy i krzewinki, stare
odmiany drzew owocowych.

Zakup, uzbrojenie
i ogrodzenie terenu.

Rozpoczęcie budowy. Jesteśmy
na etapie zadaszania budynku
(stan na czerwiec 2024).

Założenie pasieki.

Wnętrza Zielonego Centrum będą wyposażone w pracownię warsztatową oraz przestrzenie wspólne sprzyjające integracji i wymianie doświadczeń.

Adoptuj Pszczołę

Zielone Centrum Edukacji Dolina Jesionki to miejsce, które wspiera inicjatywę „Adoptuj Pszczołę”. W ramach projektu tworzymy siedliska pszczół, organizujemy warsztaty i prowadzimy kampanie społeczne. A to wszystko, aby chronić te niezwykle cenne owady i zapewnić lepszą przyszłość naszej planecie.

Partnerstwa na rzecz edukacji i ekologii

Zespół Zielonego Centrum Edukacji Dolina Jesionki już aktywnie współpracuje z lokalnymi szkołami, uczelniami, organizacjami pozarządowymi oraz samorządami, tworząc sieć partnerstw wspierających cele ekologiczne i edukacyjne. Organizowane będą konkursy, festiwale oraz dni otwarte, które przyciągną zarówno lokalnych mieszkańców, jak i gości z innych regionów.
Inwestycja ta jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę tworzenia miejsc otwartych na ludzi i ich pomysły, z których rodzą się piękne projekty.

Jesteśmy przekonani, że Zielone Centrum Edukacji Dolina Jesionki stanie się ważnym ośrodkiem na mapie edukacyjnej naszego regionu, przyczyniając się do kształtowania postaw proekologicznych i budowania lepszej przyszłości dla nas wszystkich.