Aktywność obywatelska seniorów sposobem na drugą młodość

Głównym celem działań projektowych jest podniesienie kompetencji kadry Fundacji, jej umiędzynarodowienie oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej. Dzięki realizacji tych działań chcemy zwiększyć partycypację społeczną seniorów w środowisku lokalnym.

Grupy docelowe projektu

W ramach projektu nasi trenerzy wezmą udział w dwóch szkoleniach z zakresu innowacyjnych i ciekawych metod i form pracy z seniorami (np. nauka w terenie, nauka w formie gry czy sztuka jako narzędzie kreatywnej nauki) oraz poszerzania kompetencji cyfrowych. Dodatkowo, każdy pracownik dydaktyczny podniesie swoje kompetencje językowe, ponieważ wszystkie kursy będą prowadzone w języku angielskim, w międzynarodowym środowisku w Portugalii i na Malcie.

Dzięki zdobytej wiedzy, nasza oferta edukacyjna dla seniorów będzie jeszcze bogatsza i ciekawsza

© 2022 GaSzo