You are currently viewing Energetyczne fascynacje

Energetyczne fascynacje

Inicjatywa powstała dzięki czterem Paniom, z początku ich zamysł na inicjatywę diametralnie się różnił, jednak mieli jedną cechę wspólną – dostępność dla każdego. Tak właśnie powstała inicjatywa, pn.: „Energetyczne fascynacje”. Lider grupy wyłonił się w sposób naturalny, pani Jolanta od razu przejęła inicjatywę, zajęła się szukaniem cateringu, wynajęciem Sali, plakat promujący wydarzenie został wspólnie zaprojektowany.

Grupa inicjatywna rozpromowała wydarzenie i kolejnego dnia wszystkie miejsca były już zajęte. 15 plakatów zostało umieszczonych w miejscach znaczących takich jak, targowisko, kościół, muzeum Energetyki, centrum miasta, itp. 19 października odbyło się wydarzenie, które rozpoczęło się od prelekcji lidera grupy na temat projektu. W wydarzeniu wzięło udział aż 38 osób, choć z początku skierowany był do 25. Dzięki wydarzeniu możliwe było:

  • Poszerzenie wiedzy na temat przeszłości dziedzictwa i dnia codziennego,
  • Ożywienie popandemiczne stosunków miedzyludzkich oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów,      osób z niepełnosprawnościami;
  • Poznawanie innych sposobów spędzania wolnego czasu poprzez poznawanie industrialnej przeszłości naszego regionu;
  • Poszerzenie horyzontów z dziedziny postindustrialnej oraz realizacja zamiłowań i hobby.

Wydarzenie polegało na przybliżeniu historii naszego regionu poprzez zwiedzanie i udział w pokazach. Uczestnicy projektu mogli dotknąć antyków i artefaktów Muzeum, a co najważniejsze mogli zobaczyć różnorodne pokazy związane z napięciem sieci elektrycznej. Całość zakończyła się wspólnym poczęstunkiem i rozmowach przy pięknej aranżacji zorganizowanej przez grupę inicjatywną.