Like Us Past and NOW

Głównym celem projektu „Like Us Past And NOW” jest:

  • umożliwienie młodym ludziom poszerzenia wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego krajów biorących udział w projekcie, tj. Turcji, Macedonii Północnej, Hiszpanii i Polski;
  • poznanie historii, symboli, zabytków, mody, sztuki i literatury partnerskich krajów poprzez zajęcia praktyczne w terenie;
  • poznanie zasobów typu zdjęcia, teksty, obrazy, filmy przeniesionych na nośniki cyfrowe, w tym nauka tworzenia virtualnych muzeów;
  • nawiązanie nowych przyjaźni i rozwinięcie kompetencji językowych.

Projekt kierowany jest do młodych ludzi w wieku 16 – 19 lat. Każdy kraj partnerski może reprezentować 4 młodych ludzi i 2 opiekunów. Warunkiem udziału w projekcie jest umiejętność komunikowania się w języku angielskim.

Projekt zakłada wymianę międzynarodową młodzieży realizowaną na terenie:

  1. Turcji, w Izmirze, w terminie 28.01 – 03.02.2024 r. Uczniowie będą mieszkać u rodzin tureckich, warunkiem udziału w projekcie jest przyjęcie uczniów z Turcji u siebie w domu podczas wymiany, która będzie miała miejsce w Polsce w sierpniu 2024 r.
  2. Hiszpanii, w terminie 21-27 kwietnia 2024 r.
  3. Macedonii, w terminie 15-19 lipiec 2024 r.
  4. Polski, w terminie 11-17 sierpień 2024 r.

Wyjazd jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Erasmus+. Organizator zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie, program oraz zwrot kosztów transportu.

Grupy docelowe projektu

12 osób z terenu Polski w wieku 16-19 lat będzie miało okazję wyjechać z nami na wymianę do Północnej Macedonii 🇲🇰, Turcji 🇹🇷 oraz Hiszpanii 🇪🇸

Partnerzy projektu