You are currently viewing From Homeland to Hopeland – relacja uczestników wyjazdu

From Homeland to Hopeland – relacja uczestników wyjazdu

Wróćmy pamięcią do początku października, gdzie grupa fantastycznych młodych ludzi wzięła udział w międzynarodowej wymianie. Zapraszamy do przeczytania relacji samych uczestników:

W dniach 01-10.10.2023 nasza 9-osobowa grupa osób ze Śląska i Wielkopolski wzięła udział w międzynarodowej wymianie w Niemczech. Projekt „From Homeland to Hopeland”, którego celem była edukacja w zakresie praw człowieka, odbywał się w miejscowości Rheinbach położonej niedaleko Bonn. Nasza przygoda rozpoczęła się w niedzielę 01.10, kiedy to po dotarciu na miejsce poznaliśmy naszych kolegów z Bułgarii, Niemiec, Rumunii, Włoch i Turcji. Nasze dni wypełniały zajęcia, zaś wieczory prezentacje – spotkania integracyjne przygotowywane przez uczestników poszczególnych krajów. Pierwszy dzień wypełniony był zajęciami i grami integracyjnymi. Poznawaliśmy siebie nawzajem, co później ułatwiło nam dalszą współpracę. Zostaliśmy również zapoznani z zasadami oraz celami projektu. Podzieliliśmy się także obowiązkami. Zajęcia trwały od godz. 10.00 do 18.00 z podziałem na bloki i przerwami na posiłki. Wolny czas między panelami wykorzystywaliśmy na zwiedzanie Rheinbach. Trzeciego dnia naszej przygody, grupa Polska prowadziła zarówno energizer jak i zajęcia o szerokiej tematyce „Uchodźców w moim państwie” oraz „Dobre praktyki w inkluzji Uchodźców”. Nasza praca polegała głównie na zaznajomieniu się z problemem uchodźców w państwach, w których żyjemy, a niekoniecznie się tymi kwestiami na co dzień interesujemy. Otworzyło nam to oczy na wiele pomijanych kwestii oraz wzbudziło wyobraźnię w tematyce tworzenia nowych sposobów na udzielanie pomocy wszelkim potrzebującym. Czwarty-dzień rozpoczęliśmy energizerem który prowadzili Tureccy uczestnicy. W pierwszej sesji uczestnicy zostali przydzieleni do danej grupy i opisywali charakterystykę stopniowania zachowań ogólno-dyskryminujących. Pierwszym tematem, którym się zajmowaliśmy była dezinformacja, a drugim mowa nienawiści (rasizm, mizoginia, homofobia i ksenofobia). Na ostatniej sesji Andreea wprowadziła wszystkich uczestników w temat Flashmobu. Dnia piątego od samego rana zaczęliśmy przygotowania do głównego wydarzenia wymiany, czyli flashmoba. Podzieliliśmy się na grupy, które odpowiadały za różne zadania. Była grupa plastyczna, która przygotowała banery, grupa fotograficzna, której zadaniem było omówienie fotografowania wydarzenia oraz grupa odpowiedzialna za przygotowanie performance’u. Byli także wśród nas reporterzy, którzy mieli za zadanie zadawać ludziom pytania co sądzą o naszych działaniach oraz tematyce uchodźctwa i pomagania. Wieczorne zajęcia poświęcone były Polsce – mogliśmy podzielić się z zagranicznymi kolegami naszą kulturą, jedzeniem oraz zabawami. Dzień szósty był bardzo ważnych dniem. Pojechaliśmy wszyscy pociągiem do Bonn, by przedstawić szerszej publiczności nasze przesłanie, flashmoba. Nasz performance mogli oglądać ludzie zgromadzeni w parku przy Uniwersytecie w Bonn oraz na rynku pod pomnikiem Beethovena. To właśnie tutaj urodził się sam Beethoven. Ludzie z uwagą czytali nasze plakaty, pytali i podziwiali. To było naszym celem! Po nagraniu każdy miał czas dla siebie, żeby zwiedzić miasto. Za niedzielne aktywności odpowiedzialni byli uczestnicy z Bułgarii. W pierwszej części omawialiśmy, w jaki sposób łamane są prawa człowieka na świecie i jak zachęcić ludzi do walki z tym. Druga część poświęcona została różnym rodzajom dyskryminacji. Po obiedzie odbyła się gra terenowa podsumowywująca informacje zdobyte podczas projektu. Poniedziałek był ostatnim dniem wyjazdu. To był dobry czas, zamierzamy nieść dalej nasze doświadczenia, uczyć tolerancji i zachęcać do pomocy drugiemu człowiekowi. Dziękujemy Fundacji Gaszo za możliwość wzięcia udziału w tym wartościowym projekcie.

Jola, Bartek, Filip, Ania, Julia, Agnieszka, Hania, Szymon i Krystian – uczestnicy wymiany