You are currently viewing Kolejne szkolenia wyjazdowe za nami

Kolejne szkolenia wyjazdowe za nami

W kwietniu oraz październiku zorganizowaliśmy szkolenia wyjazdowe w ramach projektu pt.:
„naRADźmy się! – MOCni, SAMOrządni, ZAANGAŻOWANI mieszkańcy powiatu
mikołowskiego”.

W ramach szkoleń uczestnicy projektu pogłębiali swoją wiedzę z zakresu:
– zarządzanie zasobami zespołu,
– kompetencje liderskie i motywowanie w działaniu
– budowanie partnerstw
Podczas szkoleń przedstawione zostały m.in. korzyści z budowania partnerstwa oraz
zastosowane zostały narzędzia które takie partnerstwa budują zgodne z Modelem Partnerstwa
Lokalnego.
Warsztaty i zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem modelu cyklu kolba – Model Uczenia
się przez Doświadczenie (Experiential Learning Model).
Każdy warsztat pozwolił nie tylko na nabycie/zwiększenie kompetencji wśród uczestników,
ale również wdrożenie nowych umiejętności w praktycznym działaniu na rzecz społeczności
lokalnej.