You are currently viewing Nauka partycypacji w praktyce

Nauka partycypacji w praktyce

W maju przeprowadziliśmy kolejny cykl warsztatów z zakresu projektowania inicjatyw partycypacyjnych, podczas których uczestniczki projektu pt.: „naRADźmy się! – MOCni, SAMOrządni, ZAANGAŻOWANI mieszkańcy powiatu mikołowskiego” intensywnie pracowały nad przełożeniem swoich pomysłów na konkrety: cele, działania, pozycje budżetowe i harmonogram działań.

Trzy inicjatywy zostały wybrane do zrealizowania i do przetestowania, czy zapisy na kartkach papieru zostaną odzwierciedlone w rzeczywistości. Nie mamy co do tego żadnych wątpliwości!

Przedstawiamy założenia tegorocznych inicjatyw partycypacyjnych:

  • „Święto rodziny” realizowana w Palowicach

Głównym celem inicjatywy jest międzypokoleniowa integracja mieszkańców Palowic w różnym wieku
poprzez zorganizowanie festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w okresie od 1 do 12 czerwca 2023
roku. Poprzez realizację działań grupa inicjatywna chce zwiększyć zaangażowanie mieszkańców Palowic w inicjatywy sąsiedzkie, promować aktywne formy spędzania wolnego czasu oraz kultywować śląskie wartości rodzinne.

Projekt polega na włączeniu mieszkańców, organizacji pozarządowych działających na terenie sołectwa, szkoły i parafii w organizację festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka. Zaangażowanie niniejszych grup polegać będzie na zarówno wsparciu finansowym imprezy (Rada Rodziców), wolontarystycznym, promocyjnym oraz rzeczowym. Tak szerokie zaangażowanie różnych podmiotów pozytywnie wpłynie na integrację społeczności lokalnej.

  • „Czysta Bierawka” realizowana w Orzeszu

Głównym celem inicjatywy jest poprawa ekosystemu rzecznego poprzez posprzątanie terenu wokół rzeki Bierawka w miejscowości Orzesze w okresie do końca lipca 2023 roku.

Inicjatywa ma pozytywnie wpłynąć na stan wody w rzece Bierawka, wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Orzesza i ich zaangażowania społecznego, a także w ciekawy sposób przyczynić się do integracji społeczności lokalnej. W ramach projektu zostanie zorganizowane wydarzenie polegające na posprzątaniu koryta rzeki Bierawka oraz jej brzegów przez mieszkańców Orzesza i okolic. Po zakończeniu sprzątania uczestnicy akcji zostaną zaproszeni na warsztaty z tworzenia bomb kwietnych oraz poczęstunek.

  • „Ornontowicka Serniorada” realizowana w Ornontowicach

Celem głównym inicjatywy jest integracja seniorów zamieszkujących Gminę Ornontowice poprzez zorganizowanie 3-dniowej Seniorady w okresie od 29 września do 01 października 2023 roku.
Dzięki realizacji projektu grupa inicjatywna chce zwiększyć zaangażowanie ornontowickich seniorów w życie społeczne gminy oraz popularyzować aktywne formy spędzania wolnego czasu przez seniorów.
Trzydniowe wydarzenie wypełnione będzie atrakcjami takimi, jak: zajęcia z zumby i tańca liniowefo, turniej ping-ponga, spotkanie planszówkowe, spotkanie z rehabilitantem, biesiada po śląsku z DJ’em i konkursami, warsztaty z zarządzania stresem i relaksu dźwiękiem, wystawa prac plastycznych i rękodzieła. Zwieńczeniem Seniorady będzie „Kafe-Klachy”- spotkanie integracyjne przy kawie i muzyce stanowiące finał imprezy.

Serdecznie gratulujemy wszystkim grupom projektowym i życzymy samych sukcesów w realizacji pomysłów!