O nas

pasek gaszo1

Fundację GaSzo założyły w lutym 2018 r. Agnieszka Ganiek i Klaudią Szostok. 
W marcu 2022 r. do Zarządu Fundacji dołączyła Beata Krętosz. 

Głównym celem GaSzo jest tworzenie przestrzeni i warunków do rozwoju lokalnych społeczności. 
Swoje cele Fundacja realizuje poprzez realizację projektów i programów.

GaSzo Team

111

Agnieszka Ganiek

Prezes

Doktorantka na UE w Katowicach, Absolwentka Akademii Liderów Społeczności Lokalnych. Trener programu rozwojowego „Lider +”. Od 2015 r. Związana z UM w Mikołowie, gdzie jest Kierownikiem Biura Organizacji Pozarządowych, wdraża standardy współpracy JST-NGO, Członkini Rady Sołeckiej w Palowicach. Ma doświadczenie w pozyskiwaniu, koordynacji i rozliczaniu dotacji z JST, OAP, UE i in. Obecnie swoją działalność społeczną skupia na prowadzeniu szkoleń dla kadry zarządczej w organizacjach pozarządowych. Tutorka.

Klaudia Szostok

Klaudia Szostok

Wiceprezes

Marketer z 10-letnim doświadczeniem. Miłośniczka technologii i wdrażania innowacyjnych rozwiązań z pogranicza MarTechu.  Od kilku lat związana z branżą IT, dla której skutecznie opracowuje i realizuje strategie marketingowe dostosowane do danego segmentu klienta, a także z sukcesem automatyzuje marketing. Obecnie związana z SII Polska. Wcześniej pracowała z takimi markami, jak: Salus Controls, Digitree Group S.A. (dawniej SARE S.A) czy Grobonet. Jest wiceprezesem fundacji GaSzo.

Zdjęcie Beata

Beata Krętosz

Koordynator projektów

Studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, II stopień, na kierunku Finanse i rachunkowość. Pracownik biura rachunkowego, specjalizującego się w obsłudze organizacji pozarządowych. Ukończyła kurs FIMANGO “Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych”, aktualnie jest w trakcie certyfikacji na doradcę lokalnego. Posiada 3 letnie doświadczenie w koordynacji projektów. Obecnie pełni funkcję koordynatora w projektach programu NOWEFIO oraz projektach finansowanych ze środków JST.

36476750_1956611371016848_5903566632936013824_n

Andrzej Walas

specjalista ds. finansów w GaSzo

Członek zarządu stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju, ukończył studia magisterskie oraz licencjackie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na specjalności Finanse i Rachunkowość. W latach 2012 do 2015 pracował w biurze rachunkowym na stanowisku księgowego. Od grudnia 2015 pracuje na stanowisku specjalisty ds. wsparcia Przedsiębiorstw Społecznych, a od marca 2017 do sierpnia 2018 roku pełnił funkcję koordynatora finansowego projektu pt. „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”. Po godzinach pracy prowadzi księgowość i pomaga realizować projekty ze strony finansowej podmiotom ekonomii społecznej. Hobbistycznie zajmuje się rysunkiem oraz rzeźbą, dodatkowo interesuje się (sztampa) dobrym serialem i kiepską muzyką.

Osoby, z którymi działamy

Maria Kamyk

Animatorka w projektach GaSzo

– dyrektorka ds. operacyjnych w Związku Stowarzyszeń „Centrum Aktywności”. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku politologia ze specjalnością polityka społeczno- gospodarcza oraz studiów podyplomowych z zakresu ekonomii społecznej. Posiada 8-letnie doświadczenie w realizacji projektów społecznych (do tej pory pracowała przy realizacji ponad 30 projektów), w tym finansowanych ze źródeł zewnętrznych – środków rządowych (FIO, ASOS, PROO), samorządowych (zlecenie realizacji zadań publicznych w myśl u.d.p.p.w.), funduszy unijnych (m. in. poddz. 9.1.5 RPO WSL, 9.1.3 RPO WSL, 7.1.3 RPO WSL, 6.1.1. POKL, 2.16 PO WER, 11.1.3 RPO WSL), a także środków firm (Facebook). Oprócz koordynacji projektów przez 5 lat zajmowała się animowaniem lokalnych społeczności w ramach Regionalnego Ośrodka Ekonomii Społecznej, w tym wspierała organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne. Obecnie jako ekspert w zakresie wnioskowania o dotacje ze środków publicznych oraz realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z zewnątrz stale współpracuje w tym zakresie z Fundacją TDJ na rzecz Edukacji i Rozwoju oraz Fundacją Campus Bemke. Absolwentka programu dla menadżerów NGO – PROMENGO realizowanego przez Fundację Akademia Organizacji Obywatelskich. Przez trzy lata zasiadała w Zarządzie stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju kolejno jako członek Zarządu, wiceprezes i prezes, zarządzając zespołem około 30 pracowników. Tworzyła i rozwijała działający w ramach stowarzyszenia Ośrodek Działaj Lokalnie realizujący w lokalnych społecznościach ogólnopolski program minigrantów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii i w Polsce.

Aldona Frączkiewicz-Wonka

Reprezentuje GaSzo w Wojewódzkim Zespole ds. Deinstytucjonalizacji

Jest autorem ponad 350 publikacji, w tym wielu monografii, prac zbiorowych i artykułów zamieszczanych w znaczących czasopismach krajowych. Raporty badawcze dotyczące efektywności funkcjonowania organizacji publicznych, szczególnie tych, których celem jest dostarczanie usług zdrowotnych, publicznych oraz społecznych są publikowane także w obiegu międzynarodowym w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Współpracuje także z organizacjami zajmującymi się doradztwem biznesowym dla organizacji publicznych i społecznych oraz realizuje dla różnych podmiotów (ministerstwa, urzędy marszałkowskie, urzędy gmin, szpitale, ROPS, MOPS, PUP, podmioty ekonomii społecznej) ewaluacje dotyczące wydatkowania środków europejskich, dokumenty strategiczne oraz analizy strategiczne uwarunkowań funkcjonowania organizacji. Realizowała granty krajowe i międzynarodowe finansowane ze środków rządowych oraz Unii Europejskiej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne zarówno na studiach I i II stopnia, studiach podyplomowych jak i studiach MBA. Obecnie jest kierownikiem Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Przez wiele lat współpracowała jako etatowy pracownik realizujący funkcje kierownicze w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie, Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu

Katarzyna Witek

Koordynatorka projektów zagranicznych w GaSzo

Filolog języka angielskiego oraz oligofrenopedagog, była nauczycielka języka angielskiego, bierze czynny udział w życiu lokalnej społeczności wspierając rozwój dzieci i młodzieży na różnych płaszczyznach. Całe jej życie zawodowe oraz prywatne skupia się wokół szeroko pojętej oświaty. Animatorka czasu wolnego dzieci i młodzieży. Od 2013 roku związana z Urzędem Miasta w Mikołowie, gdzie pełni funkcję koordynatora krajowych i międzynarodowych projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym z programów POKL, RPO, EFS, POWER, Erasmus. Z powodzeniem zrealizowała następujące projekty: “Milion w rozumie” działanie 9.1 POKL o wartości prawie 1mln złotych dla ponad 400 uczniów mikołowskich gimnazjów, “Power of Education- podniesienie jakości kształcenia i zarządzania w mikołowskich placówkach oświatowych” finansowany z Programu Operacyjnego WER o wartości prawie 700 000zł, “Szkoła otwarta na wiedzę” oraz “Szkoła otwarta na wiedzę II” w ramach działania 11.1.4 RPO WSL o wartości 1mln złotych każdy dla prawie 1000 uczniów mikołowskich szkół podstawowych. Obecnie koordynuje projekt Mobilności kadry edukacji dorosłych finansowany z programu Erasmus+ w Fundacji GASZO oraz projekt “Giganci edukacji” współfinansowany w ramach działania 11.1.4 RPO WSL w gminie Miedźna. W fundacji NeuroN Foundation realizuje się jako koordynator projektów lokalnych oraz programów zagranicznych.

Aleksandra Malczyk

trenerka w projektach GaSzo

Obecnie Dyrektorka ARTerii, z powodzeniem buduje kulturalną markę Ornontowic, które coraz więcej znaczą na Śląsku. Trenerka, pasjonatka etnodizajnu i budzenia w ludziach pasji. Autorka strategii promocji miejsc oraz budowania marek lokalnych. Wystąpienia publiczne zna od kuchni prowadząc eventy, współpracując z mediami czy promując projekty.

Adres:
ul. Bełkowska 26,
Palowice, 44-246
Czerwionka- Leszczyny, Polska

KRS 0000714459
NIP 6423206947
REGON 369318331