You are currently viewing Pogłębianie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży

Pogłębianie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży

W okresie od 15 października do 20 listopada 2022 roku nasi uczestnicy i uczestniczki realizowali w Wyrach inicjatywę pt.: Integracja pokoleń – pogłębianie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej w gminie Wyry jako forma edukacji kulturalnej”.

Inicjatywa realizowana była w ramach projektu pt.: „naRADźmy się! – MOCni, SAMOrządni, ZAANGAŻOWANI mieszkańcy powiatu mikołowskiego” finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO  na lata 2021-2030.

Głównym celem, jaki stawiali sobie nasi uczestnicy było podniesienie kultury muzycznej wśród grupy około 300 osób (dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat) poprzez zapoznanie ich z ideą amatorskiego ruchu chóralnego, przeprowadzenie warsztatów muzyczno- ruchowych oraz przygotowanie wspólnie z uczestnikami i uczestniczkami warsztatów koncert.

Dzieci oraz młodzież z terenu szkół podstawowych w Wyrach oraz Gostyni mieli okazję wziąć udział w warsztatach muzyczno-ruchowych prowadzonych przez doświadczone trenerki, w tym drygentkę chóru. Podczas warsztatów uczestnicy i uczestniczki byli/ły wspierani/ne przez członków i członkinie amatorskiego chóru „Zorza”. Warsztaty muzyczno-ruchowe obejmowały zapoznanie się z piosenkami patriotycznymi oraz stanowiły okazję do przygotowania wspólnego występu dzieci wraz z chórem „Zorza” na akademiach szkolnych organizowanych z okazji Święta Niepodległości.

Warsztaty muzyczno-ruchowe zorganizowane zostały w dwóch terminach:

  1. Dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Wyrach – w dniu 27.10.2022 roku
  2. Dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Gostyni – w dniu 03.11.2022 roku.

Łącznie w warsztatach udział wzięło 34 uczniów i uczennic. Każdy z uczestników i uczestniczek warsztatów muzyczno-ruchowym otrzymał pamiątkowy dyplom. Dla celów promocji inicjatywy zostały przygotowane plakaty promocyjne informujące o planowanych warsztatach.

Uroczystości z okazji Święta Niepodległości zostały zorganizowane w szkołach w dniu 10.11.2022 roku. Część artystyczną podczas obu akademii uświetnił koncert piosenek patriotycznych zrealizowany przez uczestników warsztatów wraz z członkami chóru „Zorza”. W akademiach z okazji Święta Niepodległości łącznie udział wzięło ponad 600 uczniów.