You are currently viewing Projekt wirtualnej monety „Nikołaj” – innowacyjne podejście do sieciowania biznesu i NGO w Mikołowie

Projekt wirtualnej monety „Nikołaj” – innowacyjne podejście do sieciowania biznesu i NGO w Mikołowie

Projekt wirtualnej monety „Nikołaj” – innowacyjne podejście do sieciowania biznesu i NGO w Mikołowie

Nie od dziś wiadomo, że Mikołów, to miasto o bogatej, ponad 700-letniej historii. Może się ono poszczycić swoją przedsiębiorczością i kreatywnością w zakresie rozwoju biznesu i NGO.

Nawiązując do przemysłowego rodowodu miasta, nazwaliśmy nasz nowy projekt „Nikołaj”, na cześć dawnej huty żelaza, która funkcjonowała w Mikołowie w połowie XIX wieku. – mówi Piotr Bańczyk – główny specjalista ds. przedsiębiorców Urząd Miasta Mikołów.

Zarząd fundacji GaSzo nawiązał współpracę z Miastem Mikołów i wspólnie zrealizowaliśmy projekt dofinansowany z programu Śląskiej Przestrzeni Innowacji – „Wirtualizacja usług Centrum Aktywności Społecznej w Mikołowie”. Miał on  na celu zbadanie i zrozumienie potrzeb lokalnych przedsiębiorców oraz stworzenie platformy do współpracy i wymiany usług pomiędzy NGO, biznesem a NGO. 

„Projekt składał się z dwóch kluczowych etapów – badania potrzeb użytkowników oraz generowania pomysłów. Dzięki bezpośrednim wywiadom z osobami zarządzającymi miejscami o charakterze inkubatora dla biznesu, jak i z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie Mikołowa, zyskaliśmy bezcenne spostrzeżenia.” – mówi Klaudia Szostok, wiceprezeska Fundacji GaSzo.

Na podstawie zebranych informacji, zespół projektowy rozważył różne formy realizacji platformy do wymiany usług i zasobów. Choć pojawiły się propozycje takie jak plik excel czy papierowe kupony, to jednak widać było, że potrzebne jest bardziej zaawansowane rozwiązanie, które pozwoli na efektywną komunikację i wymianę między użytkownikami. Zdecydowano się na stworzenie prototypu makiety cyfrowej ze ścieżkami dla użytkowników.

Grupa docelowa projektu

Grupą docelową projektu „Nikołaj” są różne środowiska skupione wokół mikołowskiego Centrum Aktywności. To tutaj, w kamienicach przy Rynku 2, Wojciecha 14 i Jana Pawła II, znajdują się przestrzenie, które goszczą przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne. 

Przewiduje się, że kluczowymi odbiorcami programu „Nikolaj” będą przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na długoterminowe lub okazjonalne korzystanie z przestrzeni co-workingowej i szkoleniowej. Jest to również atrakcyjne miejsce dla organizacji pozarządowych, które szukają biur i sal szkoleniowych. 

Projekt „Nikołaj” jest stworzony z myślą o tych wszystkich grupach – to innowacyjne rozwiązanie, które ma na celu nie tylko usprawnienie ich działalności, ale także stworzenie silnej, zintegrowanej społeczności lokalnej.

Dlaczego projekt „Nikolaj” jest innowacją społeczną?

Innowacyjność projektu „Nikołaj” tkwi w adaptacji koncepcji banków czasu, które w Polsce nie zyskały szerokiego uznania, do współczesnych wymogów i oczekiwań społeczności lokalnej. Ten nowatorski pomysł rozszerza ideę banków czasu, włączając do niej wymianę i udostępnianie zasobów zgodnie z filozofią ekonomii współdzielenia.

Zaawansowane plany przewidują potencjalną implementację bezpiecznych tokenów, wykorzystując technologię blockchain. Jednak na obecnym etapie koszt transakcyjny takiego rozwiązania jest zbyt wysoki, a emisja CO2 związana z przetwarzaniem algorytmów blockchain jest zbyt duża, aby uznać je za ekologicznie neutralne.

Kluczowym aspektem projektu jest jego zbiorowy charakter. Rozwiązanie jest tworzone we współpracy z mieszkańcami i użytkownikami przestrzeni, w tym przedsiębiorcami korzystającymi ze strefy co-workingowej. Ta bliska współpraca z odbiorcami innowacji ma na celu głęboko osadzić projekt w działaniach miasta, zgodnie z ideą tworzenia społeczności i dzielenia się zasobami. „Nikołaj” jest nie tylko innowacyjnym rozwiązaniem, ale również platformą, która umożliwia mieszkańcom, przedsiębiorcom i organizacjom współtworzenie przyszłości swojego miasta.

Podsumowanie projektu „Nikolaj” – Wizualizacja usług Centrum Aktywności w Mikołowie

„Innowacyjne podejście do naszego projektu pozwoliło na zrozumienie głębokich potrzeb naszych odbiorców, czyli osób, które zakładają lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie Mikołowa. W 2023 oddaliśmy do użytku cyfrową platformę która spełniła te potrzeby.” – dodaje Klaudia Szostok.

Projekt „Nikołaj” to idealne połączenie tradycji przemysłowej Mikołowa z nowoczesnymi technologiami. To dowód na to, że historia i innowacja mogą iść ramię w ramię, tworząc rozwiązania, które przyczyniają się do dalszego rozwoju społeczności lokalnej. Wiedząc, jak dynamicznie rozwija się Mikołów, jesteśmy przekonani, że projekt „Nikołaj” stanowi tylko początek nowych, innowacyjnych rozwiązań na rzecz lokalnej społeczności.