Czas trwania:
marzec 2018 – 31 grudzień 2019

Wartość projektu:
223 950,00 zł

Dofinansowanie:
200.000,00 zł

Wkład własny:
23 950,00 zł

Razem Możemy Więcej- Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach

Projekt realizowany był wspólnie z Klubem Sportowym “Decor” Bełk. 

Głównym celem projektu było wzmocnienie kompetencji organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz rozwój aktywności społecznej w gminie do 31.12.2019r. 

Cel główny był realizowany poprzez:
– zwiększenie kompetencji i wiedzy organizacji pozarządowych poprzez prowadzenie doradztwa ogólnego i specjalistycznego w COP dla 27 organizacji pozarządowych,
– poprawę warunków funkcjonowania oraz możliwości lokalowych poprzez szerszy dostęp do infrastruktury i wsparcia technicznego w COP dla min. 12 organizacji/grup nieformalnych, 
– zwiększenie wiedzy wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych poprzez organizację 24 godz. szkoleniowych w każdym roku.

Efekty projektu

W ciągu 2 lat prowadziliśmy Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach w wymiarze 160 godzin miesięcznie oraz zorganizowaliśmy:
– 2 Festiwale Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach
– 1 szkolenie wyjazdowe dla przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych
– współtworzyliśmy Ligię Gier, 
– współtworzyliśmy Klub Mam
– 2 warsztaty w formie World Cafe
– 2 wyjazdy dla młodzieży- wolontariuszy
– 2 edycje konkursu aktywizującego mieszkańców – Mała Inicjatywa
– 2 spotkania sieciujące organizacje pozarządowe – ognisko
– 2 Gale Wolontariusza
9 szkoleń specjalistycznych
– 97,5 godzin doradztwa specjalistycznego 
– przeprowadzenie badania i opracowaliśmy raport dot. struktury wolontariatu w gminie Czerwionka-Leszczyny

Partner projektu

Projekt realizowany był w partnerstwie z Klubem Sportowym „DECOR” Bełk 

Podsumowanie

Podjęte przez nas działania zaangażowały społeczność lokalną: zarówno osoby fizyczne- wolontariuszy, liderów organizacji pozarządowych, samorządowców i przedsiębiorców, jak również organizacje pozarządowe, instytucje publiczne (samorząd lokalny, szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne) oraz przedsiębiorstwa.

Przy naszym udziale powstała nowa organizacja na terenie gminy, mieszkańcy mogli zapoznać się z ofertą organizacji w trakcie Festiwali Organizacji Pozarządowych, wolontariusze zostali docenieni i nagrodzeni za swoją pracę podczas Gali Wolontariusza, a co najważniejsze organizacje zyskały przyjazne miejsce spotkań członków, realizacji swoich zadań oraz możliwość skorzystania z pomocy.

Zadanie publiczne „Razem Możemy Więcej – Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach” jest współfinansowane ze środków Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny