You are currently viewing Stare-nowe miejsce pamięci

Stare-nowe miejsce pamięci

Pozyskaliśmy środki finansowe w wysokości 7 000,00 zł na
realizację projektu pn. „Stare-nowe miejsce pamięci” w ramach programu „Czuwamy!
Pamiętamy!” Fundacji Orlen.

 

Głównym celem projektu było odnowienie miejsca pamięci, które powstało w
1989 r. w Palowicach. Pomnik powstał, aby zachować pamięć po ofiarach II
Wojny Światowej, jak i osób wywiezionych do ZSRR tuż po wojnie.

 

Fundacja GaSzo wraz z Sołtys, Radą Sołecką oraz
społecznością lokalną wybrała do renowacji
 miejsce pamięci, które we
wcześniejszej formie wprowadzało w błąd – zarówno młode pokolenie mieszkańców
Palowic, jak i wszystkich, którzy je odwiedzali. Wszystkie nazwiska ofiar
tamtego okresu zostały wypisane na jednej tablicy. Dzięki zaangażowaniu rodzin
poległych i wywiezionych udało się ustalić właściwe dwie listy, które obecnie
widnieją na oddzielnych tablicach. Dzięki współpracy i staraniom Fundacji,
Sołtys, Rady Sołeckiej Palowic oraz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, która
włączyła się w prace, pomnik został odnowiony w całości. 

 

W Święto Niepodległości władze gminy, przedstawiciele Fundacji GaSzo,
Sołtys Palowic oraz mieszkańcy złożyli kwiaty i znicze pod pomnikiem. Było to
również symboliczne odsłonięcie nowych tablic. Niestety ze względu na pandemię
uroczystości nie mogły przyjąć planowanego kształtu, a jedynie wymiar
symboliczny.

 

Wierzymy, że odnawianie takich miejsc, jest żywą lekcją historii, a pamięć
o poległych w tamtych trudnych czasach nie zostanie utracona.