You are currently viewing Święto Rodziny w Palowicach

Święto Rodziny w Palowicach

W ramach projektu 3 czerwca 2023 roku nasi uczestnicy i uczestniczki realizowali w Palowicach inicjatywę pn.: „Święto Rodziny w Palowicach”.

Inicjatywa realizowana była w ramach projektu, pn.: „naRADźmy się! – MOCni, SAMOrządni, ZAANGAŻOWANI mieszkańcy powiatu mikołowskiego” finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskiego NOWEFIO na lata 2021-2030.

Głównym celem, jaki postawili sobie nasi uczestnicy i uczestniczki było międzypokoleniowa integracja mieszkańców Palowic w różnym wieku, zwiększenie zaangażowania mieszkańców Palowic w inicjatywy sąsiedzkie, popularyzacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz popularyzacja śląskich wartości rodzinnych poprzez zorganizowanie festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka.

Do organizacji wydarzenia realizatorkom i realizatorom udało się włączyć bardzo dużą część mieszkańców Palowic – zarówno młodszych jak i starszych, członków organizacji pozarządowych działających na terenie sołectwa, szkoły i parafii. Takie szerokie zaangażowanie różnych podmiotów pozytywnie wpłynęło na integrację społeczności lokalnej.

Festyn rozpoczął się od występów uczniów Szkoły Podstawowej, dumnymi prowadzącymi byli sami uczniowie klas 7 i 8. W międzyczasie uczestnicy i uczestniczki wydarzenia mogli częstować się zdrowymi hamburgerami oraz innym poczęstunkiem przygotowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich i Radę Rodziców. Po występach znalazł się czas na wspólne gry i zabawy. Nie zabrakło również takiej atrakcji jak dmuchaniec, który jest uwielbiany przez najmłodszych. Jedną z atrakcji był również pokaz działań gaśniczo-ratowniczych przygotowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Palowicach a odbył się on na boisku administrowanym przez LKS Orzeł Palowice. Pokaz zakończył się „mgiełką” – prysznicem dla wszystkich dzieci.

Realizatorki i realizatorzy wydarzenia otrzymali duże wsparcie od partnera Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Palowicach poprzez udostępnienie miejsca na organizację całego festynu oraz mediów, tj.: prąd, woda, itp., a także sprzętu i wyposażenia, tj.: ławki, stoły, nagłośnienie.

Uczestnicy i uczestniczki mogli częstować się przygotowanym poczęstunkiem przez partnera Rada Rodziców, którzy zakupili wszelkie produkty spożywcze potrzebne do przygotowania poczęstunku – lody, ciasta, hamburgery, chleb ze smalcem, lemoniada. Rodzice byli mocno zaangażowani w przygotowania.

Dzięki partnerowi Ochotnicza Straż Pożarna w Palowicach uczestniczki i uczestnicy mogli cieszyć się całym poczęstunkiem na spokojnie, siedząc przy ławostołach i schować się w zacienionym namiocie, które to właśnie przywieźli i rozłożyli przedstawiciele OSP, a po zakończonym festynie je sprzątnęli.

Nie mogło by tutaj zabraknąć partnera Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich, którzy obsługiwali stoiska podczas całego wydarzenia oraz udostępnili maszynę do popcornu.

Nie mogło oczywiście zabraknąć wszystkich uczestników wydarzenia, byli nimi mieszkańcy Palowic – 4 pokolenia – dzieci, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie wraz z ciociami, wujkami itp.

Po zakończonym festynie wszyscy partnerzy otrzymali podziękowania za zaangażowanie w pomoc wydarzenia.

Ten festyn pozwolił na udział różnych osób, wielu pokoleń, ze względu na charakter i zorganizowany program z atrakcjami dla każdego w każdym wieku. Takie festyny nie tylko integrują i aktywizują społeczność, ale i pozytywnie wpływają na zwiększenie atrakcyjności gminy i jej promocję.