You are currently viewing <strong>Synergia Społeczna w praktyce</strong>

Synergia Społeczna w praktyce

We wrześniu zakończyliśmy cykl warsztatów z projektowania inicjatyw partycypacyjnych, podczas których uczestnicy projektu pt.: „naRADźmy się! – MOCni, SAMOrządni, ZAANGAŻOWANI mieszkańcy powiatu mikołowskiego” wypracowywali założenia inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej. Najlepsze cztery pomysły zostaną wdrożone w życie jeszcze w tym roku. Obecnie grupy projektowe intensywnie przygotowują się do realizacji działań, ucząc się partycypacji w praktyce.

Jakie działania zaplanowali nasi uczestnicy? Poniżej przedstawiamy założenia tegorocznych projektów:

  • „Zapomniane zwyczaje – Wyszkubki” realizowany w Orzeszu

Głównym celem inicjatywy jest kultywowanie kultury i tradycji śląskiej poprzez przypomnienie zapomnianego już zwyczaju szkubania pierza. Do działań zostanie zaproszony zespół „Jaśkowiczanie” i wspólnie z nim grupa projektowa przygotuje przedstawienie związane z tą tradycją.

Wydarzenie będzie okazją do przypomnienia (dla starszych odbiorców) i pokazania (dla tych młodszych), jak dawniej spędzano czas, szczególnie w długie zimowe wieczory; o czym opowiadano podczas spotkań; czym częstowano uczestników i jak się bawiono.

 

  • „Integracja pokoleń – pogłębianie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej w gminie Wyry jako forma edukacji kulturalnej” realizowany w Wyrach

Celem inicjatywy jest podniesienie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez zapoznanie ich z ideą amatorskiego ruchu chóralnego, przeprowadzenie warsztatów muzyczno- ruchowych oraz przygotowanie wspólnie z uczestnikami warsztatów koncertu.

 

Dzieci oraz młodzież z terenu Wyr będą mieć okazję wziąć udział w warsztatach  prowadzonych przez doświadczoną drygentkę chóru. Podczas warsztatów przygotują się do występu na akademii szkolnej z okazji Święta Niepodległości, gdzie śpiewać będą wspólnie z Chórem „Zorza” dla swoich rówieśników.

 

  • Energetyczne fascynacje” realizowany w Łaziskach Górnych

Celem projektu jest integracja międzypokoleniowa mieszkańców powiatu mikołowskiego poprzez organizację Energetycznych Fascynacji – pokazu w Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych – miejscu innym niż wszystkie i znaczącym poprzez swoją historyczną autentyczność.

 

Pokaz w ramach Energetycznych Fascynacji będą oparte na zwyczajach śląskich i pasjach gospodyń, takich jak gotowanie tradycyjnych potraw śląskich przy użyciu artefaktów znajdujących się w muzeum. Przeprowadzone zostaną ciekawe eksperymenty z różnymi sprzętami domowymi otaczającymi nas na co dzień, uczestnicy spróbują również użyć ich w niekonwencjonalny sposób.

 

  • „Jak zrozumieć siebie – warsztaty psychologiczne dla nastolatków i ich rodziców” realizowany w Mikołowie

Projekt kierowany jest do młodzieży szkolnej oraz ich rodziców/opiekunów. W ramach projektu przeprowadzone zostaną dwa warsztaty prowadzone przez doświadczonego psychologa. Jeden z nich, kierowany do nastolatków, skupiać się będzie na radzeniu sobie ze stresem, podczas drugiego rodzice nastolatków pracować będą nad poprawą komunikacji ze swoimi pociechami.

Warsztaty mają za zadanie uświadomić problemy, z którymi zarówno borykają się rodzice, jak i dzieci oraz wskazać, że ucieczka w wirtualne życie nie jest rozwiązaniem

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim grupom projektowym i życzymy samych sukcesów w realizacji pomysłów!