You are currently viewing Zrozumieć siebie – warsztaty psychologiczne dla nastolatków i ich rodziców

Zrozumieć siebie – warsztaty psychologiczne dla nastolatków i ich rodziców

W okresie od 01 października do 30 listopada 2022 roku nasi uczestnicy i uczestniczki realizowali w Mikołowie inicjatywę pt.: „Jak zrozumieć siebie – warsztaty psychologiczne dla nastolatków i ich rodziców”.

Inicjatywa realizowana była w ramach projektu pt.: „naRADźmy się! – MOCni, SAMOrządni, ZAANGAŻOWANI mieszkańcy powiatu mikołowskiego” finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO  na lata 2021-2030.

Zaplanowane działania skupiały się na zwiększeniu świadomości na temat radzenia sobie ze stresem, problemów nastolatków i poprawy komunikacji dzieci z rodzicami wśród uczestników i uczestniczek inicjatywy. Projekt kierowany był do młodzieży szkolnej oraz ich rodziców/opiekunów – łącznie umożliwiono udział w warsztatach 30 osobom z terenu Mikołowa. 

W ramach inicjatywy przeprowadzono 3 spotkania z doświadczoną w zakresie tematyki nastolatków psycholożką. Pierwsze warsztaty – skierowane do młodzieży- skupiały się na tematyce radzenia sobie ze stresem oraz na przemianach, które przechodzą wchodząc w okres dojrzewania, zostały zorganizowane w Centrum Aktywności Społecznej w Mikołowie w dniu 8 listopada 2022 roku.  Podczas drugiego spotkania, zorganizowanego w dniu 22 listopada 2022 roku, rodzice i opiekunowie nastolatków wspólnie z psycholożką pracowali nad poprawą komunikacji ze swoimi pociechami oraz wymieniali się swoimi doświadczeniami rodzicielskimi.

Spotkanie podsumowujące doświadczenia z warsztatów odbyło się w dniu 28 listopada 2022 roku, podczas których uczestnicy rozmawiali również na temat osób z wysoką wrażliwością

Warsztaty miały za zadanie uświadomić problemy, z którymi zarówno borykają się rodzice, jak i dzieci oraz wskazać, że ucieczka w wirtualne życie nie jest rozwiązaniem. Dla dorosłych uczestników były ważną lekcją tego, że należy rozmawiać ze swoim dzieckiem i nigdy nie bagatelizować jego problemów.